شرکت صنایع سرماآفرین

شرکت صنایع سرماآفرین

با بیش از 50 سال سابقه در صنعت تهویه مطبوع کشور

 

شرکت صنایع سرماآفرین ایران آشناترین نام در صنعت تهویه مطبوع کشور است و به عقیده بسیاری از پیشکسوتان این صنعت، پدر صنعت تهویه مطبوع ایران محسوب می گردد. این شرکت با قریب پنجاه  سال سابقه و با بهره گیری از آخرین دستاوردهای روز جهان و بکارگیری کارشناسان با تجربه این افتخار را دارد که در بسیاری از پروژه های مهم تاسیساتی کشور شرکت داشته است .
نکته حائز اهمیت این است که کلیه محصولات این شرکت براساس نقشه و دستورالعمل و روشهای تولید مدون شرکت بین المللی Carrier و مطابق با موافقتنامه های مبادله شده با این شرکت تولید می گردند.

توافقنامه های مذکور شامل توافق در انتقال تکنولوژی ساخت، نقشه های تولید، تست و مشخصات کامل فنی قطعات و اجزای مصرفی و مورد تایید شرکت Carrier، روشهای تولید و روشهای آزمایش به صورت ارائه مدارک کامل و همچنین آموزش در محل کارخانه های Carrier، نظارت کامل بر پروسه ساخت، کنترل کیفیت آزمایش های مربوطه و حتی نصب و راه اندازی توسط نمایندگان آن شرکت می باشد.

شرکت صنایع سرماآفرین ایران (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۴۷/۰۶/۱۹ تحت شماره ۱۲۶۰۵ و با نام اولیه شرکت سهامی ترموفریگ به ثبت رسیده است. به موجب پروانه بهره برداری شماره ۳۳۹۸۸۱مورخ ۱۳۵۱/۰۷/۲۳بهره برداری از کارخانه شرکــت آغــاز و براســاس موافقتنــامه مــورخ ۱۳۵۲/۰۷/۲۳مقـدار ۵۰% از سهام آن به شرکت آمریکایی کریر Carrier واگذار و به همین علت نام شرکت به کریر ترموفریگ (سهامی خاص) تبدیل گردید. در تاریخ ۱۳۶۲/۰۴/۲۵نام شرکت صنایع سرماآفرین (سهامی خاص) تغییر داده شد و در تاریخ ۱۳۶۹/۱۲/۲۶ شرکت ازسهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید و در تاریخ ۱۳۷۰/۰۷/۳۰در سازمان بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد و در حال حاضر شرکت زیر نظر هیات مدیره منتخب مجمع عمومی عادی سهامداران اداره می گردد.

 

وبسایت دماپلاس نماینده اصلی فروش محصولات سرماآفرین در ایران می باشد.