اخذ نمایندگی های مختلف از معتبرترین شرکت ها و تولید کنندگان همواره یکی از خط مشی های شرکت فن آوران انرژی می باشد.

برخی از نمایدگی ها عبارتند از: